Vállalási feltételek

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel vesszük tudomásul, hogy a közúti közlekedéshez szükséges tanulmányokat iskolánkban szeretné megszerezni.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, mely segít Önnek a tanfolyamra való jelentkezésben és a részvételi feltételek megismerésében, többek közt segítséget nyújt áraink megismerésében.

A képzőszerv tájékoztatási kötelezettsége a képzésben résztvevők számára:

 • Cég teljes neve: Cityjogsi Autósiskola Kft
 • Rövidített név: Cityjogsi Kft
 • Cím: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 25/A
 • Email cím: info@cityjogsi.hu
 • Honlap: www.cityjogsi.hu
 • Telefonszám: 06-20-9559981/Iskolavezető/
 • Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cégbíróság bejegyzési szám: Cg-07-09-018949
 • Iskolavezető: Wiedermann Tamás
 • Ügyfélfogadó címe: 2400 Dunaújváros Dózsa György út 25/A
 • Ügyfélfogadás telefonszáma: 06-20-8517891
 • Ügyfélfogadás ideje: Minden hétköznap 9-17

1. A tanfolyamra való felvétel módja:

A tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki:

 • a vezetői engedély feltételéül meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • az egészségügyi és pályaalkalmassági feltételnek megfelel.
 • aki 8 általános iskolai végzettséget eredeti okirattal igazol

2. Tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás

A tanfolyamra az a tanuló iratkozhat fel aki leadja az aláírt jelentkezési lapot és mellékeli:

 • a képzőszervvel kötött szerződést,
 • az egészségügyi alkalmassági igazolást,
 • 1 db igazolványképet,
 • a tanfolyam beiratkozásakor teljesíti, készpénzzel, bankkártyával a tandíj első részletét vagy leadja az erre szükséges banki átutalásról szóló dokumentumot. Ha van érvényes járművezetésre jogosító okmánya, bemutatja az eredetit,
 • 8 általános iskolai végzettséget eredeti okmánnyal igazol,
 • Az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező tanulónak nem kell mellékelni az egészségügyi alkalmassági dokumentumot.

A jelentkezési lap kitöltésével és a vállalási feltétel átvételével a tanuló és a képzőszerv között szerződés jön létre elméleti és gyakorlati oktatásra, melyet a képzőszerv öt évig közteles megőrizni. Amennyiben a tanuló a megállapodást a képzés egy bizonyos részénél bontja fel a Képzési Igazolás dokumentumot 3 munkanapon belül ki kell állítani

3. Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára bocsájtható az a személy, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi feltételeknek,
 • nem gépjármű vezetésre jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni,olvasni tud,
 • a megszerezni kívánt kategória életkori feltételénél legfeljebb 3 hónapnál fiatalabb
 • a gépjármű vezetésre jogosító vezetői engedély megszerzéséhez irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét igazolni tudja.

Az egyes járműkategóriák elméleti vizsgáit a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni és sikeres elméleti vizsgát kell tenni a kezdéstől számított 1 éven belül.

Egy év eltelte után csak tanfolyam – kötelezettség ismételt teljesítése után lehet vizsgázni.

Gyakorlati vizsgára bocsájtható, aki:

 • az elméleti vizsgára bocsájtás feltételeinek megfelelt
 • jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte

Az egyes járműkategóriák vizsgáit az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül kell teljesíteni. Két év eltelte után csak új elméleti tanfolyam ismétlésével lehet vizsgázni. Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után újbóli vizsga csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után lehet részt venni, vagy 2 év elteltével új tanfolyamra jelentkezni.

Gyakorlati vezetésnél az alap és a pótvizsgára is a gyakorlati szakoktatóval egyeztetett időpontba kerül sor. Az időpontok megváltozásából eredő károkért nem áll módunkban felelőséget vállalni. Az egyes vizsgák időpontjait a KAV igazolja vissza.

4. Amit a hatósági vizsgáról általában tudni kell:

 • Pontos időben kell érkezni
 • A KAV rendszere alapján szervezett vizsgákon a tanulónak igazolni kell személyazonosságát
 • Akinek van más érvényes vezetői engedélye, azt be kell mutatni
 • Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg az legfeljebb 3 munkanap után tehet csak új vizsgát
 • Elméleti vizsga számítógépen történik, előzetes számítógép ismeretek nem szükségesek hisz a tanulónak érintő képernyőn a helyes válaszra kell csak kattintania
 • Írásbeli vizsga helyett a vizsgabizottság engedélye alapján szóbeli vizsgát is tehet az a személy aki nem anyanyelvi szinten beszél, illetőleg érti vagy a vizsga időpontjában egészségügyileg alkalmatlan állapotban van az írásbeli vizsgára

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei: a lakhelyén illetékes Okmány Irodában igényelheti vezetői engedélyét illeték ellenében. Az igényléshez le kell adni a kategória megszerzéséhez szükséges orvosi alkalmassági igazolást, valamint az elsőssegély nyújtó tanfolyamon kapott igazolást.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére a vezetői engedély kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyami igazolás vagy a mentességi okirat. Ezen ismeretek megszerzése a járművezető képzéstől független,megszerzésére a tanfolyam kezdete előtt, közben vagy után is van lehetőség a Vöröskereszt Által szervezett tanfolyamokon.

5. Részvétel az elméleti tanfolyamon.

A járművezető képzés elméleti és gyakorlati tanfolyam keretein belül történik. Minden tanuló köteles az előírt foglalkozáson részt venni.

Elmélet:

 • E-learning képzés: A tanulót az autósiskola regisztrálja az E-titán rendszerbe a megadott e-mail címmel. Erről a tanuló egy üzenetet kap, melyben egy linkre kattintva tudja elkezdeni a tanfolyamot. Az online képzés sikeres elvégzését követően a tanuló , egy képzési igazolást kap. Csak ezután lehet vizsgára bocsájtani. Ez a több modulból álló online tananyag amely a regisztrációtól számított 180 napig érvényes. A tananyag befejeztével a tanulónak lehetősége nyílik az elméleti vizsgára is gyakorolni.
 • Járművezetés képzés: A gyakorlati oktatás csak a sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg. Egy gyakorlati foglalkozás 50 perc, melyet 10 perc szünet követ. Amíg az alapoktatás történi a tanuló legfeljebb 2 foglalkozáson vehet részt. Az alapoktatás után a tanulónak van lehetősége 4 foglalkozáson is részt venni egy óra szünet után. A gyakorlati oktatót a tanuló telefonon vagy személyesen keresi fel és egyezteti vele az időpontokat,helyét és a képzés előrelátható ütemtervét.

Járműpark:

B kategória:

 • Balog Roland: Renault Modus /NPK-406/
 • Kiss Sándor: Mercedes /MAG-601/
 • Várnai Sándor: Ford Fiesta /RUB-945/
 • Szóládi István: Skoda Oktavia /JTP-899/
 • Tolnai Artúr: Suzuki Swift /KKN-220/
 • Pnicsézi István: Ford Focus /PBL-911/
 • Dr. Hangyál István: Ford Focus /KYH-382/

Gyakorlati oktató cserére van lehetőség, melyet kezdeményezhet a tanuló vagy a gyakorlati szakoktató is.

Az árakról a tanuló írásban vagy szóbeli tájékoztatást kérhet, melyet az autósiskola vagy az ügyfél fogadó helységében vagy telefonon mond el, illetve email formájában is elküldi a tanuló részére.

Tandíjjak Összegei:
Tantermi képzésnél a tanfolyam díja: 29,000.- forint mely 28 óra.
Közlekedési ismeretek: 16 óra, vezetés elmélet: 8 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra.
Egy óra: 45 perc, minden alkalommal 4×45 percet kell a tanulónak lehallgatnia, másfél óra után egy 10 perces szünettel.
E-learninges képzés esetén a tanfolyam díja: 39,900.- forint, mely 180 nap 75 óra felhasználási időt tartalmaz.
Gyakorlati oktatásnál 29 óra vezetés kötelező, melyből 9 óra alapoktatás, 14 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés és 2 éjszakai vezetést tartalmazz.

A gyakorlati oktatásnál az alapcsomagban egy gyakorlati óra 6,000.-forint.
Vip oktatásnál a gyakorlati óra: 8,000.- forint. / Az oktatás csak hétköznapra érvényes/
Áthelyezett tanuló esetén a gyakorlati óra: 7,000.- forint.
Elméleti vizsgadíj: 4,600.-+ 400 kezelési költség
Forgalmi vizsgadíj: 11,000.-

A vezetői engedély csak annak a személynek adható ki aki tartózkodási helye Magyarországon van, valamint nem magyar állampolgár esetében 6 hónapot meghaladó magyar bejelentett lakcímmel rendelkezik. Amennyiben a tanfolyam kezdete előtt, vagy közben a tanulót rendőrség vagy bíróság eltiltja a vizsgái megszerzése alól,úgy az autósiskolát köteles értesíteni.

Az írásos tájékoztatót a képzőszerv az ügyfélfogadó helységében jó látható helyen tárolja és beiratkozásnál a tanulónak küld elektronikus úton egy példányt.

Engedélyező hatóság neve, címe, telefonszáma: Innovációs és Technológiai Minisztérium
18. Felügyeletet ellátó szerv neve, elérhetőségei: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
(Címe: 8002 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12. Telefon: 22/512-880)

Képzéssel kapcsolatos statisztikai mutatók:
(VSM) Vizsga Sikerességi Útmutató:
Elmélet:                                                       Forgalom:
2020. 3. negyedév: 66,14%                           42,17%
2020.4. negyedév: 53,94%                            39,1%

Átlagos képzési óraszám:
2020.3. negyedév: 139,66%
2020. 4. negyedév:135,44%

Képzési Költésg:
2020.3. negyed év: 295.918.-
2020.4. negyedév: 293.415.-